Podmínky služby partnerského programu Secret Ceres

Dohoda

Registrací jako přidružená osoba v programu Secret Ceres Affiliate („Program“) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“).

Secret Ceres si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat a měnit podmínky služby bez předchozího upozornění. Na všechny nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, se vztahují podmínky služby. Další používání programu po jakýchkoli takových změnách bude znamenat váš souhlas s takovými změnami.

Porušení kteréhokoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých nezaplacených provizí affiliate partnera získaných během porušení. Souhlasíte s používáním Affiliate programu na vlastní riziko.

Podmínky účtu

  • Abyste mohli být součástí tohoto programu, musí vám být alespoň 18 let.
  • Musíte být člověk. Účty registrované „roboty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
  • Chcete -li dokončit proces registrace, musíte zadat své celé jméno, platnou e -mailovou adresu a další požadované informace.
  • Vaše přihlášení může používat pouze jedna osoba – jedno přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
  • Zodpovídáte za udržování zabezpečení svého účtu a hesla. Secret Ceres nemůže a nebude nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené nedodržením této bezpečnostní povinnosti.
  • Jste zodpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivitu, ke které dochází ve vašem účtu.
  • Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí spravovat více než jeden účet.
  • Partnerský program nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně autorských práv).
  • Affiliate program nesmíte používat k vydělávání peněz na vlastních účtech Secret Ceres .

Odkazy/obrázky na vašem webu, ve vašich e -mailech nebo jiné komunikaci

Jakmile se zaregistrujete do affiliate programu, bude vám přiřazen jedinečný affiliate kód. Je povoleno umisťovat odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou poskytujeme s vaším kódem affiliate partnera, na vaše stránky, do vašich e -mailů nebo do jiné komunikace. Poskytneme vám pokyny, styly odkazů a grafické kresby, které můžete použít při propojení s Secret Ceres . Můžeme kdykoli změnit design uměleckého díla bez předchozího upozornění, ale nebudeme měnit rozměry obrázků bez řádného upozornění.

Aby bylo možné přesné sledování, hlášení a časově rozlišené poplatky za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které budou použity ve všech propojeních mezi vaším webem a Secret Ceres . Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a Secret Ceres správně používal takové speciální formáty odkazů. Odkazy na Tajné zprávy umístěné na vašem webu podle této smlouvy, které řádně využívají takové zvláštní formáty odkazů, se označují jako „zvláštní odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze v souvislosti s prodejem produktu Secret Ceres , ke kterému dochází přímo prostřednictvím speciálních odkazů; nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli selhání vámi nebo někým, koho doporučíte použít speciální odkazy nebo nesprávně zadat svůj kód affiliate partnera, včetně rozsahu, v jakém takové selhání může mít za následek snížení částek, které by vám jinak byly vyplaceny podle této smlouvy.

Partnerské odkazy by měly směřovat na stránku propagovaného produktu.

Poplatky/provize za doporučení a platby

Aby byl prodej produktu způsobilý k získání poplatku za doporučení, musí zákazník prokliknout speciální odkaz z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na https://secretceres.cz a dokončit objednávku pro produkt během této relace.

Provize budeme platit pouze za odkazy, které jsou našimi systémy automaticky sledovány a hlášeny. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že nakoupil, nebo někdo řekne, že zadal kód doporučení, pokud jej náš systém nesledoval. Provize můžeme platit pouze za podnikání generované prostřednictvím řádně formátovaných speciálních odkazů, které byly automaticky sledovány našimi systémy.

Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními, pochybnými prodejními nebo marketingovými metodami.

Platby začínají až poté, co vyděláte více než 500 CZK v příjmu pobočky. Pokud váš partnerský účet nikdy nepřekročí hranici 500 CZK , vaše provize nebudou realizovány ani vyplaceny. Zodpovídáme pouze za placení účtů, které překročily hranici 500 CZK .

Identifikujete se jako tajná pobočka Ceres

Nesmíte vydávat žádné tiskové zprávy týkající se této smlouvy nebo vaší účasti v programu; taková akce může mít za následek vaše ukončení programu. Kromě toho nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo zkrášlovat vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí Secret Ceres nebo vyjadřovat nebo naznačovat jakýkoli vztah nebo příslušnost mezi námi a vy nebo jakákoli jiná osoba nebo subjekt, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou (včetně vyjádření nebo naznačení, že podporujeme, sponzorujeme, podporujeme nebo přispíváme penězi na jakoukoli charitu nebo jinou věc).

Produkty nesmíte kupovat prostřednictvím svých partnerských odkazů pro vlastní použití. Takové nákupy mohou mít za následek (podle našeho výhradního uvážení) zadržení poplatků za doporučení a/nebo ukončení této smlouvy.

Harmonogram plateb

Dokud vaše aktuální výdělky pro partnery přesahují 500 CZK , budete vyplaceni každý měsíc. Pokud jste od poslední platby nevydělali 500 CZK, zaplatíme vám následující měsíc poté, co jste překročili prahovou hodnotu.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují produkty prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. Na tyto zákazníky se tedy budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se objednávek zákazníků, služeb zákazníkům a prodeje produktů. Naše zásady a provozní postupy můžeme kdykoli změnit. Ceny, které mají být účtovány za produkty prodávané v rámci tohoto programu, například určíme v souladu s našimi vlastními cenovými zásadami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit. Protože změny cen mohou ovlivnit Produkty, které jste uvedli na svém webu, neměli byste na svém webu zobrazovat ceny produktů. K předložení přesných informací použijeme komerčně přiměřené úsilí, ale nemůžeme zaručit dostupnost ani cenu konkrétního produktu.

Vaše odpovědnost

Budete výhradně zodpovědní za vývoj, provoz a údržbu vašeho webu a za všechny materiály, které se na vašem webu objeví. Budete výhradně zodpovědní za:

– Technický provoz vašeho webu a veškerého souvisejícího vybavení
– Zajištění zobrazení zvláštních odkazů na vašem webu neporušuje žádnou dohodu mezi vámi a jakoukoli třetí stranou (včetně mimo jiné jakýchkoli omezení nebo požadavků, které na vás ukládá třetí strana, která je hostitelem vašeho webu)
– Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašem webu (mimo jiné včetně všech materiálů souvisejících s produktem a veškerých informací, které do zvláštních odkazů zahrnete nebo je spojíte)
– Zajištění toho, aby materiály zveřejněné na vašem webu neporušovaly ani neporušovaly práva žádné třetí strany (včetně například autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)
– Zajistit, aby materiály zveřejněné na vašem webu nebyly urážlivé nebo jinak nezákonné
– Zajištění toho, aby vaše stránky přesně a adekvátně sdělovaly, buď prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů, nebo jinak, jak shromažďujete, používáte, ukládáte a zveřejňujete údaje shromážděné od návštěvníků, případně včetně toho, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou poskytovat obsah a/ nebo reklamy a shromažďovat informace přímo od návštěvníků a mohou umísťovat nebo rozpoznávat soubory cookie do prohlížečů návštěvníků.

Soulad se zákony

Podmínkou vaší účasti v programu je, že souhlasíte s tím, že pokud jste účastníkem programu, budete dodržovat všechny zákony, nařízení, pravidla, předpisy, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má jurisdikce nad vámi, bez ohledu na to, zda tyto zákony atd. nyní platí nebo později vstoupí v platnost v době, kdy jste účastníkem programu. Bez omezení výše uvedeného závazku souhlasíte, že jako podmínku vaší účasti v Programu budete dodržovat všechny příslušné zákony (federální, státní nebo jiné), které upravují marketingový e-mail, mimo jiné včetně zákona CAN-SPAM z roku 2003 a všech další antispamové zákony.

Doba platnosti smlouvy a programu

Doba platnosti této smlouvy začíná naším přijetím vaší žádosti o program a skončí po ukončení kteroukoli stranou. Buď vy, nebo my můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit, a to bez udání důvodu nebo bez uvedení písemného oznámení druhé straně o ukončení. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a ze svého webu odstraníte všechny odkazy na https://secretceres.cz a všechny naše ochranné známky, obchodní úpravu, a loga a veškerý další materiál, který vám nebo v jeho zastoupení poskytneme na základě těchto pravidel nebo v souvislosti s Programem. Secret Ceres si vyhrazuje právo Program kdykoli ukončit. Po ukončení programu vyplatí Secret Ceres veškeré neuhrazené příjmy získané nad 500 CZK .

Ukončení

Secret Ceres má podle svého výhradního uvážení právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné i budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby Secret Ceres , z jakéhokoli důvodu kdykoli. Takové ukončení Služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k vašemu účtu a propadnutí a vzdání se všech potenciálních provizí nebo plateb, které budou vyplaceny ve vašem účtu, pokud byly získány podvodným, nezákonným nebo přehnaně agresivní, diskutabilní prodejní nebo marketingové metody. Secret Ceres si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout službu komukoli.

Vztah stran

Vy a my jsme nezávislí dodavatelé a nic v této dohodě nevytvoří žádné partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu, obchodního zástupce ani pracovní vztah mezi stranami. Nebudete mít žádné oprávnění přijímat nebo přijímat jakékoli nabídky nebo prohlášení naším jménem. Nebudete činit žádné prohlášení, ať už na vašem webu nebo jinak, které by přiměřeně odporovalo čemukoli v této části.

Omezení odpovědnosti

Nezodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo za ztrátu příjmů, zisků nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto smlouvou nebo programem, i když jsme byli na možnost takových škod upozorněni. Dále naše souhrnná odpovědnost vyplývající z této smlouvy a programu nepřekročí celkové poplatky za doporučení, které vám byly podle této smlouvy zaplaceny nebo splatné.

Vyloučení odpovědnosti

Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky nebo prohlášení týkající se Programu nebo jakýchkoli produktů prodávaných prostřednictvím Programu (včetně, mimo jiné, záruk vhodnosti, prodejnosti, neporušování nebo jakýchkoli implicitních záruk vyplývajících z průběhu plnění, obchodování nebo obchodní využití). Kromě toho neručíme za to, že provoz Secret Ceres bude nepřerušovaný nebo bez chyb a neneseme odpovědnost za důsledky jakýchkoli přerušení nebo chyb.

Nezávislé vyšetřování

UZNÁVÁTE, ŽE jste si tuto smlouvu přečetli a SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI. ROZUMÍTE, ŽE MŮŽEME KDYKOLI (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) ODKAZY ZÁKAZNÍKA SOLICITU NA PODMÍNKY, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD TÝCH, KTERÉ JSOU V TÉTO DOHODĚ NEBO OPERATIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ NA SVÉM WEBU. NEZÁVISLE HODNOTILI ŽÁDNOST ÚČASTI NA PROGRAMU A NEPOUŽÍVÁTE SE NA ŽÁDNÉ ZASTOUPENÍ, ZÁRUKU NEBO PROHLÁŠENÍ JINÉ, NEŽ JAKO STANOVENO V TÉTO DOHODĚ.

Arbitráž

Jakýkoli spor týkající se jakýmkoli způsobem této smlouvy (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení této smlouvy), jakékoli transakce nebo činnosti podle této smlouvy nebo váš vztah s námi nebo s některou z našich poboček budou podrobeny důvěrné arbitráži, kromě případů, kdy pokud jakýmkoli způsobem porušujeme nebo hrozí, že budeme porušovat naše práva duševního vlastnictví, můžeme se domáhat soudního příkazu nebo jiné vhodné úlevy u jakéhokoli státního nebo federálního soudu (a souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí a místem konání takových soudů) nebo u jakéhokoli jiného soudu příslušné jurisdikce . Arbitráž podle této dohody se bude řídit pravidly, která pak platí pro Americkou arbitrážní asociaci. Rozhodčí nález je závazný a může být zapsán jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. V plném rozsahu povoleném platnými zákony nebude žádná arbitráž podle této smlouvy připojena k arbitráži zahrnující jakoukoli jinou stranu, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už prostřednictvím třídního arbitrážního řízení nebo jinak.

Různé

Tato smlouva se bude řídit zákony České republiky, bez odkazu na pravidla upravující volbu zákonů. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte tuto Smlouvu postoupit na základě zákona ani jinak. S výhradou tohoto omezení bude tato Smlouva závazná pro strany, jejich prospěch a bude vymahatelná vůči stranám a jejich příslušným nástupcům a nabyvatelům. Naše nevymáhání přísného plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude znamenat zřeknutí se našeho práva následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této smlouvy.

Neschopnost společnosti Secret Ceres uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení Podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Podmínky služby představují celou smlouvu mezi vámi a společností Secret Ceres a řídí vaše používání Služby a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Secret Ceres (včetně, ale bez omezení do, jakékoli předchozí verze Podmínek služby).